हाजीपुर

(हाजीपूर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हाजीपुर भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर वैशाली जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.