हाइके कॅमरलिंघ-ऑन्स

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

हाइके कॅमरलिंघ-ऑन्स हे शास्त्रज्ञ आहेत.

हाइके कॅमरलिंघ-ऑन्स
Kamerlingh portret.jpg
हाइके कॅमरलिंघ-ऑन्स
पूर्ण नावहाइके कॅमरलिंघ-ऑन्स
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र

जीवनसंपादन करा

संशोधनसंपादन करा

पुरस्कारसंपादन करा

बाह्यदुवेसंपादन करा