हम्फ्री डेव्ही

ब्रिटिश रसायनशास्त्रज्ञ आणि शोधक

सर हम्फ्री डेव्ही (डिसेंबर १७, १७७८ मे २९ १८२९) हे प्रख्यात इंग्लिश रसायनशास्त्रज्ञ होते.

सर हम्फ्री डेव्ही (1803)