Gen Con Indy 2008 - costumes 171 1.JPG

स्पायडरमॅन हे मार्व्हेल कॉमिक्सने प्रकाशित केलेल्या चित्रकथांमधील काल्पनिक पात्र आहे.