सेबास्टियें व्हैलां

सेबास्टियें व्हैलां (२६ मे, इ.स. १६६९:व्हिग्नी, व्हाल-द्वाज, फ्रांस - २० मे, इ.स. १७२२) हे फ्रेंच वनस्तीशास्त्रज्ञ होते.