सेडना ही नेपच्यूनच्या पुढील भागात आढळणारी एक खगोलिय वस्तू आहे. याचा शोध नोव्हेंबर १४ २००३ रोजी मायकेल ब्राऊन, चॅड ट्रुजीलोडेव्हिड रॉबिनोव्हिट्झ यांनी लावला.