खगोलीय वस्तू

(खगोलिय वस्तू या पानावरून पुनर्निर्देशित)

खगोलीय वस्तू म्हणजे माणसाला माहीत असणाऱ्या अवकाशातील वस्तू. यामध्ये तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतू, उल्का, इत्यादींचा समावेश होतो.