सूर्या नदी ही महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील एक नदी आहे. सूर्या ही वैतरणेच्या उत्तर भागातील उपनदी आहे.

सूर्या नदी
उगम बापगाव
पाणलोट क्षेत्रामधील देश पालघर जिल्हा, महाराष्ट्र
लांबी रुपांतरण त्रूटी: मूल्य "70 किमी" अंकातच आवश्यक आहे
धरणे धामणी धरण, सूर्या धरण