Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

हे वाहन चालवितांना वाहन चालकांनी लावावयावे एक प्रकारचे सुरक्षा उपकरण आहे.हा एक प्रकारचा पट्टा असून,वाहनांच्या अपघातादरम्यान किंवा ते अचानक थांबल्यास वाहनांच्या चालकाची सुरक्षा व्हावी, शरीरास काही इजा होउ नये,मृत्यु होउ नये, म्हणून हे उपकरण तयार करण्यात आले. याचा वापर मोटर वाहन कायद्यानुसार 'अत्यावश्यक' करण्यात आला.