डॉ. सुनंदा मुरली मनोहर हे तमिळ चित्रपटनिर्माते आहेत.