जीमेन्स एजी

जर्मन बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी
(सीमेन्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

जीमेन्स एजी तथा सीमेन्स एजी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. या कंपनीची दोन मुख्यालये बर्लिन आणि म्युन्शेन शहरांत आहेत.