सीताराम सखाराम सावंत (सी.स. सावंत) हे एक महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील एक राजकारणी होते.


बालपण आणि शिक्षण संपादन करा

कारकीर्द संपादन करा