सिद्धटेक हे महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील गाव आहे.

सिद्धटेक येथील सिद्धिविनायक मंदिर

भीमा नदीच्या काठी वसलेल्या या गावात अष्टविनायकांपैकी एक सिद्धविनायकाचे देऊळ आहे.

अक्षांश- १८.४४४४२१ रेखांश- ७४.७२५८९१

हे गाव राज्यमार्ग क्र. ६७ वर आहे.