सालेकसा हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील गोंदिया जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?सालेकसा

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
Map

२१° १८′ ००″ N, ८०° ३१′ ००″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी,गोंडी
तहसील सालेकसा
पंचायत समिती सालेकसा
गोंदिया जिल्ह्यातील तालुके
अर्जुनी मोरगाव तालुका | आमगाव तालुका | सडक अर्जुनी तालुका | सालेकसा तालुका | गोंदिया तालुका | गोरेगाव तालुका | तिरोडा तालुका | देवरी तालुका