सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१८′०″N ८०°३१′०″E