सामंत चंद्रशेखर ( १३ डिसेंबर १८३५ - १९०४) हे महान खगोलशास्त्रज्ञ होते.