एडवर्ड सातवा, इंग्लंड

(सातवा एडवर्ड, युनायटेड किंग्डम या पानावरून पुनर्निर्देशित)

एडवर्ड सातवा (जन्मनाव: आल्बर्ट एडवर्ड; नोव्हेंबर ९, इ.स. १८४१ - मे ६, इ.स. १९१०) हा युनायटेड किंग्डमचा राजा आणि भारताचा सम्राट होता.

एडवर्ड सातवा, इंग्लंड

याने भारतासह ब्रिटिशधार्जिण्या प्रदेशांवर जानेवारी २२, इ.स. १९१० पासून मृत्यूपर्यंत राज्य केले.