महाराज जयबाजीराव मुकणे
जव्हार संस्थान चे महाराजा
जव्हार संस्थानचे के शेवटचे महाराज यशवंतराव मार्तंडराव मुकणे १९४७
पुत्र नेमशाह मुकणे
जन्म जगप्पा नायक
मुकणे किल्ला
मृत्यु जून १३४३
जव्हार
जोडीदार रानी मोहनाबाई मुकणे (धर्मगढ़ ची राजकुमारी)
Issue नेमशाह मुकणे, होलकरराव मुकणे
Full name
महाराज जयदेवराव जगप्पा नायक मुकणे
Temple name
महालक्ष्मी मंदिर, डहाणू, महाराष्ट्र, भारत
House मुकणे राजघराणे
धर्म हिन्दू कोळी
व्यवसाय जव्हार संस्थान चे संस्थापक