साचा:माहितीचौकट लिपी

{{{PAGENAME}}}
[[{{{चित्र}}}|200px|center]]
लिपी [[]]
अन्य_नाव [[]]
प्रकार [[]]
भाषा [[]]
कालखंड [[]]
प्रदेश [[]]
कुटुंब [[]]
भगिनी लिपी - [[]]
ISO15924 [[]]
टिप - [[]]
लिहण्याची पध्दत [[]]
:: [[]]