साक्सोनीचे राजतंत्र

साक्सोनीचे राजतंत्र
Königreich Sachsen
१८०६१९१८
ध्वज चिन्ह
जर्मन साम्राज्यामधील साक्सोनीचे राजतंत्र
ब्रीदवाक्य: Providentiae Memor
राजधानी ड्रेस्डेन
शासनप्रकार संविधानात्मक राजतंत्रीय
राष्ट्रप्रमुख १८०६-१८२७ फ्रेडरिक ऑगस्ट पहिला
१९०४-१९१८ फ्रेडरिक ऑगस्ट तिसरा
अधिकृत भाषा लो जर्मन, जुनी सॅक्सन