गो-सुझाकु

(सम्राट सुझाकु या पानावरून पुनर्निर्देशित)

गो-सुझाकु (जपानी:後朱雀天皇; १४ डिसेंबर, इ.स. १००९:क्योटो, जपान - ७ फेब्रुवारी, इ.स. १०४५:क्योटो) हा जपानचा ६९वा सम्राट होता.