समस्तीपुर भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ४२,५४,७८२ होती. हे शहर समस्तीपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.