समस्तीपूर जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील समस्तीपुर जिल्ह्याविषयी आहे. समस्तीपुर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

समस्तीपुर हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र समस्तीपुर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा