नमस्कार, कृपया माहितीचौकट साचात चुकीचा बदल करू नये.

संतोष गोरे (💬 ) १३:३८, १९ मे २०२१ (IST)

सारखे कार्यक्रम हा parameter चुकीचा असून सारखे हा parameter योग्य आहे.

माहितीचौकट साचा मध्ये सारखे कार्यक्रम असे आहे. ही एक संगणक आज्ञावली म्हणजे कॉम्पुटर प्रोग्रामिंग आहे. त्यात एक अक्षर पण बदलता येत नाही
संतोष गोरे (💬 ) १४:४४, १९ मे २०२१ (IST)

ताकीदसंपादन करा

नमस्कार, कृपया संपादने जपून करावीत. यापूर्वी पण आपणास सावध केल्या गेले होते. तुमच्या चुकीच्या संपादनामुळे अनेक पानांवरील साचात बिघाड होतोय. त्यामुळे दुरुस्तीचे काम वाढतेय. तसेच आपण सनोंद संपादने करत नाहीयेत, त्यामुळे क्लिष्टता वाढतेय.

संतोष गोरे (💬 ) ०७:०७, २१ मे २०२१ (IST)

हे बोलपान अशा अज्ञात सदस्यासाठी आहे ज्यांनी खाते तयार केले नाही आहे किंवा त्याचा वापर करत नाही आहे. त्याच्या ओळखीसाठी आम्ही आंतरजाल अंकपत्ता वापरतो आहे. असा अंकपत्ता बऱ्याच लोकांच्यात एकच असू शकतो जर आपण अज्ञात सदस्य असाल आणि आपल्याला काही अप्रासंगिक संदेश मिळाला असेल तर कृपया खाते तयार करा किंवा प्रवेश करा ज्यामुळे पुढे असा गैरसमज होणार नाही.