मी सोलापूर विद्यापीठात जनसंज्ञापन विभागात सध्या शिकत असून मला वाचनाची आणि लेखनाची आवड आहे.