mr मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.


ही व्यक्ती मराठी विकिपीडियासाठी मोझिला फायरफॉक्स वापरते.



MaharashtraIcon.png
हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.
mr-3 ही व्यक्ती मराठी भाषेत प्रवीण आहे.



MaharashtraIcon.png
ही व्यक्ती अहमदनगर येथे राहते



mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.