\धूळपाटी

मराठी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे राज्यस्तरीय मराठी विकिपीडिया कार्यशाळा दिनांक १९ जानेवारी, २०१७ रोजी पार पडली. या कार्यशाळेत खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. या कार्यशाळेत विकिपीडियावर २७ नवीन खाते/ नवीन पान तयार केले गेले.