नमस्कार,

भारतीय विकिपीडिया सदस्य


भारतीय विकिपीडिया सदस्य


Emblem of India.svgMaharashtraIcon.png
हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.
मोझिला फायरफॉक्सचे चिन्ह ही व्यक्ती मराठी विकिपीडियासाठी मोझिला फायरफॉक्स वापरते.mr मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.


mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.