सडक अर्जुनी तालुका

(सडक अर्जुनी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सडक/अर्जुनी हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील गोंदिया जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?सडक/अर्जुनी

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर गोंिदया
भाषा मराठी
तहसील सडक/अर्जुनी
पंचायत समिती सडक/अर्जुनी
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी

• ४४१८०७
• +०७१९९
गोंदिया जिल्ह्यातील तालुके
अर्जुनी मोरगाव तालुका | आमगाव तालुका | सडक अर्जुनी तालुका | सालेकसा तालुका | गोंदिया तालुका | गोरेगाव तालुका | तिरोडा तालुका | देवरी तालुका