एखाद्या मजकुराचे, वृत्तपत्राचे, चित्रपटाचे, अथवा पुस्तकाचे संपादन करणाऱ्यांना संपादक असे म्हणतात.

संपादकांचे प्रकार संपादन

इतर प्रकार संपादन

  • संगणक निगडीत संपादक