संजय (महाभारत)

हिंदू महाकाव्य महाभारतातील पात्र
(संजय या पानावरून पुनर्निर्देशित)

संजय हा महाभारतातील धृतराष्ट्रचा सारथी होता ज्याला दिव्यदृष्टी प्राप्त झाली होती.

चित्र:Dritarastra telling about Arjuna travel of Swarga to Sanjaya.jpg