संगीत नाटक अकादमी ही भारत सरकारने दिल्लीमध्ये स्थापन केलेली एक राष्ट्रीय स्तरावरील संगीतनाट्य कलेची ॲकॅडमी आहे.

स्थापनासंपादन करा

उद्देशसंपादन करा

कार्यक्रमसंपादन करा

पुरस्कारसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा