संगीत नाटक अकादमी ही भारत सरकारने दिल्लीमध्ये स्थापन केलेली एक राष्ट्रीय स्तरावरील संगीतनाट्य कलेची ॲकॅडमी आहे.

स्थापना संपादन

उद्देश संपादन

कार्यक्रम संपादन

पुरस्कार संपादन

बाह्य दुवे संपादन