श्वसनसंस्थेत नाक, गळा, स्वरयंत्र (Larynx), श्वासनलिकाफुफ्फुस यांचा समावेश होतो.