श्रावण शुद्ध पंचमी ही श्रावण महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


या तिथीला साजरे करण्यात येणारे सण व उत्सवसंपादन करा