शेव हा महाराष्ट्रातील खाद्यपदार्थ आहे. हा पदार्थ सहसा चण्याच्या डाळीच्या पीठापासून तयार करण्यात येतो.