शेल्डन ली ग्लाशो

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

शेल्डन ली ग्लाशो हे शास्त्रज्ञ आहेत.

शेल्डन ली ग्लाशो

शेल्डन ली ग्लाशो
पूर्ण नावशेल्डन ली ग्लाशो
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र

संशोधन

संपादन

पुरस्कार

संपादन

बाह्यदुवे

संपादन