शेफिल्ड युनायटेड एफ.सी.

शेफिल्ड युनायटेड एफ.सी. इंग्लंडच्या यॉर्कशायर काउंटीमधील व्यावसायिक फुटबॉल क्लब आहे.