(शुक्रवार की नमाज़) शुक्रवारची प्रार्थना , अरबी: اَلَاة لْجُمُعَة, अलात अल-जुमुआ, उर्दू: نماز معہ)

इस्लाम मध्ये, प्रत्येक शुक्रवारी (शुक्रवारी) विश्वासू मुस्लिमांकडून शुक्रवारची नमाज अदा केली जाते. मुस्लीम लोक दिवसातून ५ वेळा नमाज अदा करतात पण जुम्माला दुपारच्या नमाजऐवजी ते जुम्माची नमाज अदा करतात.

ग्रुपमध्ये किती जण वाचू शकतात? संपादन

जुम्माची नमाज फक्त गटातच अदा केली जाऊ शकते, सुन्नी मुस्लिमांनी नमाज अदा करणाऱ्याशिवाय तीन प्रार्थना केल्या पाहिजेत आणि शिया मुस्लिमांनी जुम्माच्या नमाजात सात नमाज पढल्या पाहिजेत. जर कोणतीही सक्ती नसेल तर जास्त संख्या चांगली मानली जाते.

कुराण मध्ये संपादन

कुराण मध्ये जुमाच्या नमाजसाठी खरेदी-विक्री करा, म्हणजेच सांसारिक व्यस्तता सोडा असे सांगितले आहे.

बुखारीच्या हदीसनुसार, या दिवशी शुक्रवारच्या नमाजसाठी अधिक स्वच्छतेची काळजी घेणे आणि खुत्बा (भाषण) ऐकणे आवश्यक आहे.

सुरा जुमुआ मदीना येथे अवतरली होती आणि त्यात अकरा (11) श्लोक आहेत

देवाच्या नावाने (सुरुवातीला) जो परम दयाळू, परम दयाळू आहे

जे काही स्वर्गात आहे आणि जे काही पृथ्वीवर आहे (सर्व काही) ईश्वराचे गौरव प्रतिबिंबित करते, जो (खरा) पाक जात गालिबचा राजा आहे (शहाणा) (1)

तोच तो आहे ज्याने अज्ञानी लोकांमधून एक मेसेंजर (मुहम्मद) पाठवला, जो त्यांच्यापुढे त्याच्या आयत वाचतो आणि त्यांना शुद्ध करतो आणि त्यांना पुस्तक आणि शहाणपण शिकवतो, जरी त्यापूर्वी हे लोक (खोटे बोलत) होते (२)

आणि त्यांच्यापैकी ज्यांनी त्याला अद्याप भेटले नाही त्यांच्याकडे (पाठवले) आणि तो ज्ञानी आहे (3)

तो देवाचा फजल आहे, तो म्हणतो आणि देव महान फजल (आणि कर्म)चा स्वामी आहे (4)

ज्यांच्यावर तौरात बनवली गेली, त्यांनी ती उचलली नाही, त्यांचे उदाहरण गाढवासारखे आहे, ज्यावर मोठमोठी पुस्तके लादलेली आहेत, ज्यांनी देवाच्या वचनांना नाकारले आणि देव अत्याचारी आहे त्यांच्यासाठी किती वाईट उदाहरण घेत नाही? लोक त्यांच्या गंतव्यस्थानी (5)

(हे मेसेंजर) तुम्ही म्हणता, हे यहूदी, जर तुम्हाला असे वाटते की तुम्ही देवाचे मित्र आहात आणि लोकांचे नाही, तर तुम्ही (तुमच्या दाव्यात) खरे असाल तर मृत्यूची इच्छा करा (6)

आणि हे लोक त्यांनी पूर्वी केलेल्या गोष्टींमुळे कधीही आज्ञापालन करणार नाहीत आणि देव दुष्टांना ओळखतो (7)

(हे दूत) तुम्ही म्हणता की, ज्या मृत्यूपासून तुम्ही पळत आहात तो मृत्यू तुमच्यासमोर अवश्य येईल, मग तुम्ही गुप्त आणि जाणणाऱ्या (देवाकडे) परत जाल, मग तुम्ही जे काही करत होता, तो तुम्हाला सांगेल (8)

हे प्रामाणिक लोकांनो, जेव्हा जुमाच्या दिवशी नमाज (जुमा) साठी अजान दिली जाते, तेव्हा देवाच्या स्मरणाकडे (नमाज) धावा आणि (खरेदी) आणि व्यापार सोडून द्या, जर तुम्हाला वाटत असेल की ते तुमच्या बाजूने चांगले आहे. (९)

मग प्रार्थना संपल्यावर, पृथ्वीवर (तुम्हाला पाहिजे तेथे) जा आणि देवाचे आशीर्वाद (तुमची उपजीविका) मिळवा आणि देवाचे खूप स्मरण करा जेणेकरून तुम्हाला तुमची मनापासून इच्छा पूर्ण होईल (10)

आणि (त्यांची अवस्था अशी आहे की) जेव्हा हे लोक एखादा व्यवहार किंवा तमाशा विकताना पाहतात, तेव्हा ते त्याच्याकडे वळतात आणि तुम्हाला उभे सोडतात (हे मेसेंजर) तुम्ही म्हणता की जे काही देवाकडे आहे ते तमाशा आणि व्यवहारापेक्षा खूप चांगले आहे. देव सर्वोत्तम दाता आहे (11)

सुरा जुमुआ संपली

खुत्बा जुमा संपादन

हे भाषण अल्लाहची स्तुती आणि मुहम्मदच्या वचनांसह मुस्लिमांना चांगल्या गोष्टींचा उपदेश करत असे, तसेच त्यांच्या सध्याच्या देशाच्या राज्यकर्त्याच्या चांगल्या कृत्यांचा उल्लेख करत, आता जुने छापलेले वाचले जातात.

हदीस बुखारीनुसार, शुक्रवारची नमाज आणि खुत्बे (भाषण) दरम्यान, प्रार्थना (प्रार्थना) स्वीकारण्याची वेळ देखील असते.

जुमा प्रार्थनेचे प्रसिद्ध तथ्य संपादन

मुस्लिमांमध्ये हे सर्वश्रुत आहे की शुक्रवारच्या प्रार्थनेने शेवटच्या आठवड्यातील पापांची क्षमा केली जाते आणि शुक्रवारच्या एका प्रार्थनेने 40 नमाजांच्या बरोबरीचे बक्षीस (पुन्हा) मिळते.

देखील पहा संपादन

संदर्भ संपादन