शीत कटिबंध

(शीत कटिबंधातील प्रदेश या पानावरून पुनर्निर्देशित)

शीत कटिबंध हा पृथ्वीवरील ६६ ते ९०अंश अक्षांशादरम्यानचा प्रदेश आहे.