शार्दूलविक्रीडित (वृत्त)

शार्दूलविक्रीडित हे एक अक्षरगणवृत्त आहे. ह्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात १९ अक्षरे येतात. यति बाराव्या अक्षरावर येतो. ह्या वृत्ताचे गण म-स-ज-स-त-त-ग असे येतात. महाराष्ट्रातील हिंदुधर्मीयांच्या विवाहांत म्हणण्यात येणारी मंगलाष्टके ही शार्दूलविक्रीडित वृत्तात असतात.

उदाहरणसंपादन करा

आम्ही कोण म्हणून काय पुसता आम्ही असू लाडके

देवाचे दिधले असे जग तये आम्हांस खेळावया

विश्वी या प्रतिभाबले विचरितो चोहीकडे लीलया

दिक्कालातुन आरपार अमुची दृष्टी पाहाया शके

बाह्य दुवेसंपादन करा