व्हीएनपी व आरसी मार्ग मोनोरेल स्थानक

व्हीएनपी आणि आरसी मार्ग मोनोरेल स्थानक.

व्हीएनपी व आरसी मार्ग मोनोरेल स्थानक
स्थान मुंबई
वाहतूक प्रकार जलद परिवहन
मार्ग लांबी कि.मी.
दैनंदिन प्रवासी संख्या 5लक्ष
सेवेस आरंभ ४ फेब्रुवारी २०१४
मार्ग नकाशा
चेंबूर
व्हीएनपी व आरसी मार्ग
फर्टिलायझर टाउनशिप
भारत पेट्रोलियम
म्हैसूर कॉलनी
भक्ती पार्क
वडाळा डेपो