व्हंटा फिनलंडमधील शहर आहे. ऑगस्ट २०१८ मधील अंदाजानुसार येथील लोकसंख्या २,२६,१६० असून हे फिनलंडमधील चौथ्या क्रमांकाचे शहर आहे.