वीणा देव मराठी लेखिका व समीक्षक आहेत.

वीणा देव
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र साहित्य, लेखन, व्याख्याता
वडील गो.नी. दांडेकर

यांचे वडील गो.नी. दांडेकर हे मराठी लेखक आणि कादंबरीकार आहेत.[ संदर्भ हवा ]

प्रकाशित साहित्य

संपादन
  • कादंबरीकर गो.नी.दांडेकर, समीक्षा
  • स्मरणे गोनीदांची, ललित
  • शाश्वताची शिदोरी (वीणा देव आणि डॉ. अरुणा ढेरे)
  • स्त्रीरंग, ललित
  • वीणाज्जीची पत्रं, शैक्षणिक
  • आशक मस्त फकीर, आत्मचरित्र
  • कधी कधी, कथा संग्रह

संपादित साहित्य

संपादन
  • शब्द सुरांचा सांगाती

संदर्भ

संपादन