"२०२१ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

===गट अ===
{{२०२१ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक सुपर १२ गट अ}}
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २४२३ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynighttime = Y१४:००
| bg=#eee
| time = १९:००
| daynight =
| संघ१ = {{cr-rt|AUS}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| संघ२ = {{cr|RSA}}
| बळी१ =
| निकाल =
| संघ२ = {{cr|PAK}}
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273724.html धावफलक]
| धावसंख्या२ =
| स्थळ = [[शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम]], [[अबुधाबी]]
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173012.html धावफलक]
| स्थळ = [[सिडनी क्रिकेट मैदान]], [[सिडनी]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २५२३ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynighttime = १८:००
| daynight = Y
| संघ१ = {{cr-rt|ENG}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| संघ२ = {{cr|WIN}}
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273725.html धावफलक]
| स्थळ = [[दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम]], [[दुबई]]
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २४ ऑक्टोबर २०२१
| time = १४:००
| bg=#eee
| daynight =
| संघ१ = अ१
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = ब२
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273726.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम]], [[शारजाह]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173014.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २५२६ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynighttime = Y१४:००
| timedaynight = १९:००
| संघ१ = {{cr-rt|NZRSA}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = {{cr|WIN}}
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273729.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम]], [[दुबई]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173015.html धावफलक]
| स्थळ = [[मेलबर्न क्रिकेट मैदान]], [[मेलबर्न]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २७ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynighttime = Y१४:००
| bg=#eee
| time = १९:००
| daynight =
| संघ१ = {{cr-rt|NZ}}
| संघ१ = {{cr-rt|ENG}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| धावसंख्या२ =
| बळी१ =
| संघ२ = ब२
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273731.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम]], [[अबुधाबी]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173018.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २८ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| daynight = Y
| time = १९:००
| संघ१ = {{cr-rt|AUS}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = {{cr|WIN}}
| धावसंख्या२ =
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173020.html धावफलक]
| स्थळ = [[पर्थ स्टेडियम]], [[पर्थ]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २९ ऑक्टोबर २०२०
| daynight =
| time = १४:००
| संघ१ = {{cr-rt|PAK}}
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = अ१
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273733.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम]], [[दुबई]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173021.html धावफलक]
| स्थळ = [[सिडनी क्रिकेट मैदान]], [[सिडनी]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = ३०२९ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynighttime = Y१४:००
| bg=#eee
| time = १९:००
| daynight =
| संघ१ = {{cr-rt|WIN}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = ब२
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273734.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम]], [[शारजाह]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173024.html धावफलक]
| स्थळ = [[पर्थ स्टेडियम]], [[पर्थ]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = ३१३० ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynight =
| time = १४:००
| daynight =
| संघ१ = {{cr-rt|NZ}}
| संघ१ = {{cr-rt|RSA}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| धावसंख्या२ =
| बळी१ =
| संघ२ = {{cr|PAK}}अ१
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273736.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम]], [[शारजाह]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173025.html धावफलक]
| स्थळ = [[ब्रिस्बेन क्रिकेट मैदान]], [[ब्रिस्बेन]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = ३१३० ऑक्टोबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| bg=#eee
| daynight = Y
| time = १९:००
| संघ१ = {{cr-rt|AUS}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| संघ२ = {{cr|ENG}}
| बळी१ =
| संघ२निकाल = अ१
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273737.html धावफलक]
| धावसंख्या२ =
| स्थळ = [[दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम]], [[दुबई]]
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173026.html धावफलक]
| स्थळ = [[ब्रिस्बेन क्रिकेट मैदान]], [[ब्रिस्बेन]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = नोव्हेंबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| daynight = Y
| संघ१ = {{cr-rt|ENG}}
| time = १९:००
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|NZ}}
| धावसंख्या२ =
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = अ१
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273740.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम]], [[शारजाह]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173030.html धावफलक]
| स्थळ = [[ब्रिस्बेन क्रिकेट मैदान]], [[ब्रिस्बेन]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = नोव्हेंबर २०२०२०२१
| daynight =
| time = १४:००
| bg=#eee
| संघ१ = {{cr-rt|PAK}}
| daynight =
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|RSA}}
| धावा१ =
| धावसंख्या१ =
| बळी१ =
| धावसंख्या२ =
| संघ२ = {{cr|WIN}}
| धावसंख्या२ =
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173031.html धावफलक]
| स्थळ = [[ॲडलेड ओव्हल]], [[ॲडलेड]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = ३ नोव्हेंबर २०२०
| daynight = Y
| time = १९:००
| संघ१ = {{cr-rt|AUS}}
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = ब२
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273741.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम]], [[अबुधाबी]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173032.html धावफलक]
| स्थळ = [[ॲडलेड ओव्हल]], [[ॲडलेड]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = नोव्हेंबर २०२०२०२१
| daynight =
| time = १४:००
| daynight =
| संघ१ = {{cr-rt|PAK}}
| संघ१ = {{cr-rt|AUS}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| धावसंख्या२ =
| बळी१ =
| संघ२ = ब२
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273745.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम]], [[दुबई]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173036.html धावफलक]
| स्थळ = [[मेलबर्न क्रिकेट मैदान]], [[मेलबर्न]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = नोव्हेंबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| bg=#eee
| daynight = Y
| संघ१ = {{cr-rt|WIN}}
| time = १९:००
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| संघ२ = अ१
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273746.html धावफलक]
| स्थळ = [[शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम]], [[अबुधाबी]]
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = ६ नोव्हेंबर २०२१
| time = १४:००
| daynight =
| संघ१ = {{cr-rt|AUS}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| संघ२ = {{cr|WIN}}
| बळी१ =
| निकाल =
| संघ२ = {{cr|NZ}}
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273749.html धावफलक]
| धावसंख्या२ =
| स्थळ = [[शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम]], [[अबुधाबी]]
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173037.html धावफलक]
| स्थळ = [[मेलबर्न क्रिकेट मैदान]], [[मेलबर्न]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = नोव्हेंबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| bg=#eee
| daynight = Y
| संघ१ = {{cr-rt|ENG}}
| time = १९:००
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|WIN}}
| धावसंख्या२ =
| धावसंख्या१ =
| संघ२ = {{cr|RSA}}
| धावा१ =
| बळी१निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273750.html धावफलक]
| संघ२ = अ१
| स्थळ = [[शारजा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम]], [[शारजाह]]
| धावसंख्या२ =
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173039.html धावफलक]
| स्थळ = [[मेलबर्न क्रिकेट मैदान]], [[मेलबर्न]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
 
२२,८९४

संपादने