विनकस्टमाइझ हे स्टारडॉकचे विंडोज अनुकूलित करण्यासाठी सुविधा पुरवणारे एक संकेतस्थळ आहे.