विचिटा ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर राष्ट्रीय विमानतळ

(विचिटा मध्यखंडीय विमानतळ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

विचिटा ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर राष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: ICTआप्रविको: KICTएफ.ए.ए. स्थळसूचक: ICT)हा अमेरिकेच्या कॅन्सस राज्यातील विचिटा शहरात असलेला विमानतळ आहे. याला विचिटा विमानतळ किंवा आयझेनहॉवर विमानतळ या नावांनेही ओळखले जाते. या विमानतळास अमेरिकेच्या ३४व्या राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवरचे नाव देण्यात आलेले आहे.

विचिटा विमानतळावर थांबलेली विमाने

येथून अमरिकेतील निवडक शहरांना प्रवासी तसेच मालवाहतूक सेवा उपलब्ध आहे. येथील बव्हंश प्रवासी अमेरिकन एरलाइन्स, युनायटेड एरलाइन्स आणि डेल्टा एरलाइन्सचा वापर करतात.