विकिपीडिया:संपादनेथॉन/संपादनेथॉन ५/आकडेवारी आणि आरंभबिंदू

परिमाण आरंभबिंदू समारोप
लेखसंख्या ४१,३८४ ४१,४१०
एकूण पाने १,५४,६६८ १,५५,४१४
एकूण संपादने १३,४०,५५० १३,४१,७८०
आशयघनता ६४.९५१४ ६५.४३६७
नोंदणीकृत सदस्य ५२,१५७ ५२,२३०
गेल्या ३० दिवसांत एक तरी कृती केलेले सदस्य १३१ १३३
सगळ्यात लहान १०% लेखांचा आकार २४९ २४९
सगळ्यात मोठ्या १०% लेखांचा आकार ६,११८ ६,१२४

आकडेवारीतील फरक आणि विश्लेषणसंपादन करा

अपेक्षासंपादन करा