विकिपीडिया:मुखपृष्ठ अलीकडील मृत्यू

अलीकडील मृत्यू :  •  डॅनियल बालाजी (२९ मार्च, २०२४),  •  सुशील कुमार मोदी (१३ मे, २०२४),  •  पी.एन. पाटील सडोलीकर (२३ मे, २०२४),  •  रामोजी राव (८ जून, २०२४),