वाफ पाण्याच्या बाष्पीभवन झाल्याने तयार झालेल्या वायूरुप अवस्थेला वाफ असे म्हणतात.

हे सुद्धा पहासंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.