वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन हा महाराष्ट्र शासनाचा एक विभाग आहे.

अंतर्गत विभागसंपादन करा

  • वस्त्रोद्योग विभाग
  • रेशीम संचालनालय
  • महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या.
  • महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.

हे सुद्धा पहासंपादन करा

अधिकृत संकेतस्थळसंपादन करा